Samen leven in Nederland

We willen weten hoe al die verschillende Nederlanders wonen, werken en met elkaar leven

 

De Nederlandse samenleving verandert voortdurend. Om een beter beeld van de samenleving te krijgen, doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) regelmatig onderzoek. Dit keer willen we weten:

  • hoe mensen in Nederland wonen en werken;
  • en hoe het gaat met hun gezondheid;
  • hoe Nederlanders over bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving denken;
  • en hoe verschillende groepen met elkaar samenleven.

 

Steekproef

Omdat niet alle inwoners van Nederland kunnen worden ondervraagd, wordt er gewerkt met een steekproef. Het SCP werkt daarvoor samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat een willekeurige steekproef uit het bevolkingsregister getrokken heeft.

Het is belangrijk dat mensen die in de steekproef zitten, meedoen. Zij vertegenwoordigen veel andere inwoners van Nederland. U draagt door mee te doen bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Onderzoek op basis waarvan beleid wordt getoetst:

Hoe gaat het met de onderwijssituatie van verschillende Nederlanders?

Hoe gaat het met de arbeidsmarkt en het vinden van werk?

Antwoorden op dit soort vragen zijn van groot belang.

TNS NIPO en Labyrinth

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNS NIPO en Labyrinth.  Het onderzoek wordt zowel via internet als via interviews bij u thuis uitgevoerd.  Alle mensen die in de steekproef zitten krijgen thuis eerst een brief gestuurd met inlogcode. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

 

Waarom meedoen?

Het SCP rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan de Tweede Kamer en aan de Ministerraad. Met die kennis kan beleid beter aansluiten op de zorgen en behoeften van de Nederlandse bevolking.

Bij al onze onderzoeken is uw privacy volledig gewaarborgd. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Meer informatie?

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Labyrinth Onderzoek & Advies via telefoonnummer: (030) 2627191 (of via mail)