Soomaaliya

Si loo helo aragtida ugu fiican ee bulshada waxaa uu Xafiiska Qorsheynta Bulshada iyo Dhaqanka (Sociaal en Cultureel  Planbureau SCP) hadda cilmibaaris u amraday in ay u fuliyaan hey’adaha kala ah TNS NIPO iyo Labyrinth. Waxaad ka qeyb qaadan kartaa cilmibaarista adiga oo liiska su’aalaha ka buuxbuuxin kara internetka. Buuxbuuxinta liiska su’aalaha waxa uu soconaayaa qiyaastii 30 daqiiqadood. Wakhtiga iyo dadaalka aad gelisay waxaan kaaga mahad celineynaa ka qeyb qaadashada keddib waxaana kuu soo direynaa boono oo haddiyad ah oo qiimeheedu yahay € 15. Ma qabtaa su’aalo? Markaa la soo xiriir rugta caawinaadda ee Labyrinth oo isticmaal telefoonka lacag la’aanta ah ee nambarkiisa yahay 030-2627191